Skala absolutna

Skala absolutna – najbogatszy rodzaj skal pomiarowych, w którym z natury danego zjawiska wynika zarówno umiejscowienie zera na skali, jak i jednostka miary. Podobnie jak w przypadku skali ilorazowej, dla zmiennych na skali absolutnej interpretację mają zarówno iloraz, jak i różnica dwóch pomiarów.

Przykład zmiennej na skali absolutnej: liczba jabłek

Zobacz teżEdytuj