Skala porządkowa – rodzaj skali pomiarowej. Zmienne są na skali porządkowej, gdy przyjmują wartości, dla których dane jest uporządkowanie (kolejność), jednak nie da się w sensowny sposób określić różnicy ani ilorazu między dwiema wartościami.

Przykłady zmiennych porządkowych: wykształcenie, kolejność zawodników na podium.

Przykłady zmiennych niebędących porządkowymi: płeć, wiek, temperatura

Dopuszczalne operacje statystyczne edytuj

Nie są jednak dopuszczalne takie operacje, jak działania arytmetyczne, średnia arytmetyczna, odchylenie standardowe, klasyczna korelacja, regresja liniowa

Dowolną zmienną na skali interwałowej bądź ilorazowej można przekształcić w porządkową za pomocą rangowania.

Zobacz też edytuj