Skala porządkowa

Skala porządkowa – rodzaj skali pomiarowej. Zmienne są na skali porządkowej, gdy przyjmują wartości, dla których dane jest uporządkowanie (kolejność), jednak nie da się w sensowny sposób określić różnicy ani ilorazu między dwiema wartościami.

Przykłady zmiennych porządkowych: wykształcenie, kolejność zawodników na podium.

Przykłady zmiennych niebędących porządkowymi: płeć, wiek, temperatura

Dopuszczalne operacje statystyczneEdytuj

Nie są jednak dopuszczalne takie operacje, jak działania arytmetyczne, średnia arytmetyczna, odchylenie standardowe, klasyczna korelacja, regresja liniowa

Dowolną zmienną na skali interwałowej bądź ilorazowej można przekształcić w porządkową za pomocą rangowania.

Zobacz teżEdytuj