Otwórz menu główne
Wykres pierwszy przedstawia histogram 1000 liczb wylosowanych z rozkładu płaskiego; na wykresie drugim te same dane przedstawione zostały w skali stenowej.

Skala stenowa (od ang. standard ten) - skala testu psychologicznego znormalizowana tak, aby średnia w populacji wynosiła 5,5, a odchylenie standardowe 2. W skali jest 10 jednostek[1].

  • Rozkład po transformacji wyników surowych = normalny („uskokowniony”)
  • Średnia = 5,5 (między 5 a 6 stenem)
  • Odchylenie standardowe = 2,0
  • Liczba jednostek skali = 10 stenów
  • Zakres = od 1 do 10 stena
  • Skok skali = 1 sten
  • Różnicowanie = wartości od -2,25 do +2,25 jednostek znormalizowanych „z” (steny krańcowe powyżej 2 S)
  • Przeznaczenie = różnicowanie w obrębie „normy”[1]

Transformacja pozwalająca przeprowadzić surowe dane do skali stenowej wyraża się następującym wzorem:

gdzie to wynik tzw. standaryzacji Z

Zależność pomiędzy skalą stenową a rozkładem normalnym. Wartości liczbowe podano w tabeli obok.

Powierzchnie pod krzywą normalną odpowiadające poszczególnym stenom[2]

sten procent powierzchni pod krzywą Gaussa
10 [2; ) 2
9 [1,5; 2) 5
8 [1; 1,5) 9
7 [0,5; 1) 15
6 [0; 0,5) 19
5 [-0,5; 0) 19
4 [-1; -0,5) 15
3 [-1,5; -1) 9
2 [-2; -1,5) 5
1 (-; -2) 2

Skala stenowa jest używana na przykład w polskim teście inteligencji APIS.

PrzypisyEdytuj

  1. a b Elżbieta Hornowska: Testy psychologiczne : teoria i praktyka. Warszawa: Scholar, 2007, s. 136. ISBN 978-83-7383-238-1.
  2. Choynowski: Opracowanie zestawu testów dla prognozy powodzenia w podoficerskich szkołach Milicji Obywatelskiej. Wrocław: Ossolineum, 1966.

Zobacz teżEdytuj