Skalenie alkaliczne

(Przekierowano z Skaleń alkaliczny)

Skalenie alkaliczne to grupa minerałów stworzona przez K-skalenie i Na-skalenie. Ich struktura wewnętrzna jest identyczna, natomiast ich całkowita mieszalność zachodzi tylko w wyższych temperaturach. Po odmieszaniu składników przy obniżeniu temperatury powstają zrosty epitaksjalne zwane pertytem i antypertytem.

diagram fazowy plagioklazów i skaleni alkalicznych

Skalenie alkaliczne występują w trzech odmianach polimorficznych:

Niekiedy jest do nich zaliczany także anortoklaz.