Skarb Narodowy (1949–1991)

Ten artykuł dotyczy Skarbu Narodowego powołanego na emigracji w XX wieku. Zobacz też: Inny Skarb Narodowy.

Skarb Narodowy – instytucja powołana dekretem prezydenta RP Augusta Zaleskiego z 14 października 1949 r.[1], której celem było finansowanie działalności władz Rzeczypospolitej (działalność organów władzy państwowej, działalność informacyjna i oświatowa, pomoc Krajowi). Środki finansowe Skarb Narodowy pozyskiwał z dobrowolnych datków („cegiełek”) polskich emigrantów.

Pierwszym prezesem Skarbu Narodowego został gen. broni Władysław Anders i pełnił urząd przez ponad 20 lat aż do śmierci[2]. Corocznie październik był miesiącem Skarbu Narodowego[3]. W 1991 Skarb Narodowy zakończył swoją działalność wraz z pozostałymi instytucjami władz polskich na uchodźstwie.

Przewodniczący Głównej Komisji Skarbu NarodowegoEdytuj

Członkowie Głównej Komisji Skarbu NarodowegoEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Skarb Narodowy. www.zygmuntszadkowski.pl.
 2. a b Eugeniusz S. Kruszewski. Prawno-polityczne podstawy funkcjonowania władz Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w latach 1939–1990. „Przegląd Polsko-Polonijny”. 2, s. 64, 2011. ISSN 2083-3121. 
 3. Skarb Narodowy. „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, s. 28, nr 2 z 1 listopada 1990. 
 4. Skład Głównej Komisji Skarbu Narodowego. „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”. Nr 2, s. 18–19, 28 czerwca 1951. 
 5. Powołanie członków Głównej Komisji Skarbu Narodowego. „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”. Nr 2, s. 18–19, 28 czerwca 1951. 
 6. Powołanie członków Głównej Komisji Skarbu Narodowego. „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”. Nr 2, s. 19, 28 czerwca 1951. 
 7. Powołanie członków Głównej Komisji Skarbu Narodowego. „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, s. 4, nr 2 z 12 lipca 1968. 
 8. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 czerwca 1959 r. o powołaniu członków Głównej Komisji Skarbu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, s. 34, nr 4 z 22 sierpnia 1959. 
 9. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 czerwca 1962 r. o powołaniu członków Głównej Komisji Skarbu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, s. 4, nr 2 z 6 lipca 1962. 
 10. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 maja 1968 r. o powołaniu członków Głównej Komisji Skarbu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, s. 17–18, nr 2 z 12 lipca 1968. 
 11. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 maja 1977 r. o powołaniu członków Głównej Komisji Skarbu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, s. 25, nr 3 z 15 listopada 1977. 
 12. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 stycznia 1979 r. o powołaniu członków Głównej Komisji Skarbu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, s. 10, nr 3 z 20 kwietnia 1979. 
 13. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 stycznia 1980 r. o powołaniu członków Głównej Komisji Skarbu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, s. 2, nr 1 z 12 lutego 1980. 
 14. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 kwietnia 1982 r. o powołaniu członka Komisji Głównej Skarbu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, s. 6, nr 1 z 3 czerwca 1982. 
 15. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 maja 1983 r. o powołaniu członków Głównej Komisji Skarbu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, s. 8, nr 1 z 16 maja 1983. 
 16. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 lutego 1986 r. o powołaniu członków Głównej Komisji Skarbu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, s. 9, nr 1 z 19 marca 1986. 
 17. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 czerwca 1988 r. o powołaniu członków Głównej Komisji Skarbu Narodowego. „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, s. 53, nr 5 z 18 grudnia 1988. 
 18. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 października 1988 r. o powołaniu członka Głównej Komisji Skarbu Narodowego. „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, s. 53–54, nr 5 z 18 grudnia 1988.