Ten artykuł dotyczy prawa. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.

Skarga – w znaczeniu ogólnym, wypowiedź, w której ktoś skarży się na coś[1]. W języku prawnym mianem skargi nazywa się odformalizowany środek kontroli w postępowaniu administracyjnym, który przysługuje każdemu podmiotowi. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw[2]. O tym, które organy są właściwe do rozpatrzenia danych skarg, przesądza Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy szczególne.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj