Skaterometria atmosfery

Skaterometria atmosfery (ang. scatterometry) to technika teledetekcyjna używana do oceny prędkości i kierunku wiatru na podstawie odbicia promieni mikrofalowych od powierzchni oceanu. Skaterometry mikrofalowe działają na zasadzie aktywnego radaru, wysyłają w kierunku oceanu fale mikrofalowe i odbierają ich odbicie od powierzchni oceanu. Analizując odbicie fal dla różnych kątów padania promieniowania mikrofalowego oblicza się wysokość fali na wodzie, oraz kierunek fal.

Rozpraszanie na falach kapilarnychEdytuj

Zjawisko rozpraszania mikrofal na morskich falach kapilarnych odgrywa pierwszoplanową rolę w ocenie prędkości i kierunku wiatru przy powierzchni oceanu na podstawie pomiarów z przestrzeni kosmicznej. Wykorzystuje się do tego własności fal na wodzie, dla których odchylenie od poziomu zależy od prędkości wiatru i ma dobrze zdefiniowany rozkład odchyleń jako funkcja prędkości i kierunku wiatru. Pomiary tego typu wykonano pierwszy raz używając zdjęć fotograficznych refleksów światła słonecznego na falach na oceanu[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Cox C. and W. Munk, 1954, The measurements of the roughness of the sea surface from photographs of the sun's glitter, J. Opt. Soc. Am. 44, 838-850.