Skifista – osoba uprawiająca wioślarstwo w kategorii jedynekłodzi jednoosobowych (dwuwiosłowych).

Skifista na jedynce

Do polskich skiffistów z największymi osiągnięciami sportowymi należą m.in.: Teodor Kocerka, Kajetan Broniewski, Roger Verey, Natan Węgrzycki-Szymczyk, Zdzisław Bromek.