Sklepienie żebrowe

Sklepienie żebrowesklepienie, w którym są zastosowane żebra (łęki) na linii przenikania kolebek lub innych elementów sklepionych. Występuje w architekturze gotyku jako szkielet sklepienia lub w architekturze renesansu północnej Europy jako element ozdobny. Do sklepień żebrowych należą sklepienia: