Sklepienie sieciowe

Sklepienie sieciowesklepienie najczęściej kolebkowe, w którym wprowadzono krzyżujące się żebra. Żebra tworzą siatkę rombów. Sklepienie wprowadzono pod koniec gotyku.

Sklepienie sieciowe

Było stosowane również początkowo w renesansie w Niemczech i Niderlandach. W Polsce na przykład w Krakowie w prezbiterium kościoła św. Krzyża