Skryboniusz Largus

Scribonius Largus – lekarz rzymski, który w roku 43 n.e. towarzyszył Klaudiuszowi w wyprawie do Brytanii[1][2].

Skryboniusz jest autorem dzieła De compositione medicamentorum (O sporządzaniu leków), z którego zachowały się jedynie fragmenty. Około 47 n.e. na prośbę Gajusza Juliusza Kallistusa, wyzwoleńca cesarza, sporządził listę 271 recept (compositiones), w większości jego własnych, choć przyznał, że jest przy tym dłużnikiem swych nauczycieli, przyjaciół i pism wybitnych lekarzy.

Był uczniem Tryfona i Apulejusza Celsusa[3]. Niektóre z jego przepisów przytaczał Galen[3].

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Mała encyklopedia kultury antycznej. Warszawa: PWN, 1988, s. 667. ISBN 83-01-03529-3.
  • Słownik pisarzy antycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna, 2001, s. 446. ISBN 83-214-1199-1.
  • Prosopographia Imperii Romani. Pod redakcją Paula von Rohdena i Hermanna Dessaua. T. III. Berlin: Georg Reimer, 1898. (łac.)
  • William Smith: Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology. T. 2. Little, Brown, and Company, 1870. (ang.)