Skrzydło (sztuka wojenna)

Skrzydło – boczna część ugrupowania bojowego (operacyjnego) wojsk, odróżniana tradycyjnie od jego centrum. Rozróżnia się skrzydła prawe i lewe, które zależnie od położenia (działania) wojsk własnych i warunków terenowych mogą być otwarte lub osłonięte.

Bibliografia Edytuj

  • Mała Encyklopedia Wojskowa, tom III (R – Ż), Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1971, wyd. I, s. 158.