Skupienia minerałów

Skupienia minerałów – zrośnięte grupy minerałów wielkości od kilku centymetrów do wielu metrów. Nie jest przy tym istotne, czy kryształy należą do tego samego czy innego rodzaju.

Swój idiomorficzny – prawidłowy kształt mogą kryształy rozwinąć tylko wtedy, gdy nic nie przeszkadza w ich wzroście. Jeśli kryształy stykają się i łączą w trakcie wzrostu, powstałe w ten sposób utwory nazywa się skupieniami lub agregatami.

 • formy skupień są w wielu przypadkach typowe dla rodzajów mineralnych (cenne diagnostycznie).
 • niektóre rodzaje skupień wskazują również warunki wzrostu minerałów.
 • skupienie złożone z wielu kryształów stojących pojedynczo i mających dobrze wykształcone powierzchnie nosi nazwę – szczotki krystalicznej.
 • skupienia o dużej powierzchni tworzą skały.

Skupienia minerałów edytuj

 • Ze względu na sposób wykształcenia (charakterystyczny wygląd) wyróżnia się skupienia:
  • ziarniste,
  • zbite,
  • ziemiste,
  • sypkie lub proszkowe.
 • Ze względu na pokrój kryształów:
  • słupkowe,
  • pręcikowe,
  • igiełkowe,
  • włókniste,
  • listewkowe,
  • tabliczkowe,
  • płytkowe,
  • blaszkowe,
  • łuseczkowe
 • W zależności od ułożenia kryształów
  • promieniste,
  • wachlarzowe,
  • włókniste,
  • pilśniowe,
  • snopkowe,
  • łodygowate,
  • rozetowe,
  • sferolitowe,
  • pierzaste,
  • naciekowe,
  • nerkowate, groniaste, kuliste,
  • skorupowe (naskorupienia), powłoki, naloty

Typowe przykłady skupień minerałów edytuj

 • szkieletowe – podobne: dendryty, krzewiasto rozgałęzione, drutowe (np. miedź rodzima)
 • blaszkowe – podobne: łuseczkowe, rozetkowe (np. gipsowa róża pustyni)
 • sferolitowe – podobne: promienisto-włókniste (np. piryt, tzw. pomarańcze)
 • ziarniste – złączone ziarna, widoczne gołym okiem (np. oliwin)
 • naskorupienia- podobne: naloty, wykwity (np. piromorfit)
 • konkrecje – podobne: nerkowate, groniaste, bulwiaste, kuliste (np. „szklane głowy” hematytu).
 • równoległe włókniste – podobne: wiązkowe (amiant – odmiana aktynolitu).
 • włókniste – podobne: spilśnione: (aktynolit).
 • oolitowe – podobne: pizolitowe, miseczkowate (np. grochowiec – odmiana aragonitu).

Zobacz też edytuj

Typowe przykłady skupień minerałów edytuj