Slang

słownictwo używane przez wyodrębnioną grupę ludzi w określonym kontekście komunikatywnym

Slang – zespół jednostek językowych (z zasady leksykalnych[1][2]) używanych przez wyodrębnioną grupę ludzi w określonym kontekście komunikatywnym[3], np. wśród ludzi dzielących pewną sferę zainteresowań[4]. Środki w nim zawarte są podporządkowane ekspresywności i stanowią wynik spontanicznej twórczości mownej[5].

Według klasyfikacji Stanisława Grabiasa slang ma charakter jawny, czym odróżnia się od żargonu, eksponującego cechę intencjonalnej tajności[6]. Jako synonim terminu „slang” funkcjonuje również określenie „gwara (środowiskowa)”, przejęte z terminologii dialektologicznej[7]; czasem utożsamia się z nim również pojęcie żargonu[8][4].

Slangi różnicuje się ze względu na środowisko, w którym są używane – można wyróżnić m.in.: slang przestępczy, więzienny, młodzieżowy, internetowy, żeglarski, wspinaczkowy i naukowy[9]. Niekiedy słownictwo slangowe pojawia się doraźnie w języku powszechnym, jednak wtedy przeważnie służy celom humorystycznym, ekspresyjnym i stylizacyjnym. Slang nie jest słownictwem „niepoprawnym”, lecz słownictwem właściwym dla swobodnego stylu operowania językiem[10]. Slang różni się od zwykłej leksyki kolokwialnej tym, że ma ograniczony zasięg społeczny i wykazuje silniejsze zabarwienie emocjonalne (czasem wręcz wulgarne)[11][12].

Historia pojęcia

edytuj

Termin „slang” pojawił się po raz pierwszy w XVIII wieku na gruncie angielskim, gdzie oznaczał pierwotnie język wulgarny[4]. Z czasem terminem tym zaczęto określać inne sposoby posługiwania się językiem. Na przestrzeni historii wyróżniano trzy typy slangu[13][14]:

 • słownictwo właściwe dla środowisk dewiacyjnych (np. złodziei, handlarzy narkotyków) lub mowa wulgarna;
 • inwentarz leksykalno-frazeologiczny właściwy dla przedstawicieli pewnego zawodu (np. drukarzy, lekarzy, prawników);
 • mowa o charakterze krańcowo potocznym i efemerycznym, występująca poza ramy kulturalnego języka ogólnego, wprowadzająca nowe słownictwo lub zmieniająca znaczenie istniejących wyrazów. Nie jest własnością żadnej warstwy społecznej, może pochodzić z rozmaitych środowisk[15].

Na gruncie językoznawstwa i literaturoznawstwa nie wypracowano jednolitego rozumienia terminu „slang”. Dokładna definicja tego pojęcia może się różnić w zależności od przyjętych konwencji terminologicznych[4].

Środki slangu

edytuj

Środki językowe slangu mogą powstawać w wyniku następujących procesów[4]:

 • przypisywanie nowych znaczeń słowom powszechnym;
 • deformacja (zwykle skracanie) istniejących słów;
 • tworzenie ekspresywnych słów i połączeń wyrazowych lub zapożyczanie ich z języków obcych.

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. Herk 2012 ↓, s. 15.
 2. Maciej Widawski, African American Slang, Cambridge: Cambridge University Press, 2015, s. 19, ISBN 978-1-107-07417-0, OCLC 1413812256 (ang.).
 3. Henry Watson Fowler, Fowler’s Dictionary of Modern English Usage, wyd. 4, Oxford: Oxford University Press, 2015, s. 752, ISBN 978-0-19-966135-0, OCLC 906038325 (ang.).
 4. a b c d e Jozef Mistrík, Encyklopédia jazykovedy, wyd. 1, Bratislava: Obzor, 1993, s. 385, ISBN 80-215-0250-9, OCLC 29200758 (słow.).
 5. Grabias 1997 ↓, s. 141.
 6. Tomasz Piekot, Język w grupie społecznej: wprowadzenie do analizy socjolektu, Wałbrzych: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2008, s. 24, ISBN 978-83-88425-38-7, OCLC 297524942.
 7. Grabias 1997 ↓, s. 140.
 8. Jan Grzenia, gwara a żargon, [w:] Poradnia językowa [online], PWN, 25 kwietnia 2005 [dostęp 2019-04-26].
 9. Tadeusz Szczerbowski, Polskie i rosyjskie słownictwo slangowe, Kraków, ISBN 978-83-8084-210-6, OCLC 1099265477 [dostęp 2021-02-10].
 10. Linguistic Association of Nigeria Conference, Ozo-mekuri Ndimele, Globalization & the Study of Languages in Africa, Grand Orbit Communications & Emhai Press, 2005, s. 145, ISBN 978-978-33527-8-0 [zarchiwizowane z adresu 2020-04-18] (ang.).
 11. Grabias 1997 ↓, s. 124–133.
 12. Małgorzata Kowalczyk, Borrowings in Informal American English, Cambridge University Press, 2023, s. 74–75, DOI10.1017/9781009346917, ISBN 978-1-009-34687-0, ISBN 978-1-009-34691-7, OCLC 1395947358 (ang.).
 13. John Ayto, John Simpson, Oxford Dictionary of Modern Slang, wyd. 2, Oxford: Oxford University Press, 2010, s. ix, ISBN 978-0-19-923205-5, OCLC 458730361 (ang.).
 14. Jan Mazur, Teksty kultury: oblicza komunikacji XXI wieku, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005, s. 227, ISBN 978-83-227-2584-9.
 15. Henryk Bonecki, Józef Barbag, Encyklopedia powszechna PWN, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973, s. 203.

Bibliografia

edytuj