Slascy herbu Grzymała

ród szlachecki
(Przekierowano z Slascy)

Slascy – polski ród szlachecki herbu Grzymała (stąd jedno z wezwań tego herbu ‘Slasa’). Niektóre osoby z tego rodu niewłaściwie nazywane Szlaskimi lub Ślaskimi i przypisywane do innych herbów (np. do herbu Nieczuja).

Herb Grzymała

Rodzina ta zamieszkiwała głównie Mazowsze (rejon wsi Szlasy), od XVII w. część rodziny mieszka w Małopolsce, a od XVIII w. też na Pomorzu.

Do najbardziej znanych i zasłużonych osób z tego rodu należeli m.in. (w układzie chronologicznym):

Do rodu tego należą też

Poza Janem Slaskim wśród zamordowanych w 1940 r. byli jeszcze dwaj Ślascy:

Bibliografia Edytuj

  • Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, cz. 1-3, Warszawa
  • Polski Słownik Biograficzny
  • Wojciech Wiesław Wiśniewski, O rodzie Slaskich herbu Grzymała, „Suplement : pismo Stowarzyszenia Autorów Polskich”, 1998 nr 4(48) s. 14-15; nr 5(49) s. 19-21; 1999 nr 1(50) s. 8-9
  • Małgorzata Bielecka-Hołda, Ślascy, „Gazeta Wyborcza” z 14 kwietnia 2004

Linki zewnętrzne Edytuj