Smaragdus (egzarcha)

Smaragdusegzarcha Rawenny w latach 585–589 i 603–611.

Podczas swoich pierwszych rządów zawarł sojusz z Awarami i Frankami przeciw Longobardom. Nie był jednak popularny ze względu na prześladowania przeciwników religijnych. Utracił stanowisko. Powrócił na nie mianowany przez cesarza Fokasa. Z jego inicjatywy wzniesiono w Rzymie kolumnę Fokasa. Podczas swoich rządów prowadził nieustane walki z Longobardami. Po wstąpieniu na tron cesarza Herakliusza ponownie utracił swoje stanowisko.

BibliografiaEdytuj

  • Paweł Diakon, Historia rzymska ; Historia Longobardów, przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył Ignacy Lewandowski, Warszawa: "Pax" 1995.