Socjalistyczne Stowarzyszenie Lud Polski

Stowarzyszenie Socjalistyczne „Lud Polski” – organizacja polskich socjalistów utworzona w sierpniu 1881 r. w Genewie. Tworzyli ją Bolesław Limanowski, Zygmunt Balicki, Erazm Kobylański, Kazimierz Sosnowski, Józef Uziembło, Aleksander Zawadzki i inni. W odróżnieniu od grupy Ludwika Waryńskiego nie miała charakteru marksistowskiego. Uważała socjalizm za ruch będący spuścizną powstania styczniowego, odwoływała się nie tylko do proletariatu przemysłowego ale do całego ludu. Domagała się dla Polski „samoistnego bytu narodowego w granicach dobrowolnego ciążenia”. SSLP uczestniczyło w międzynarodowym kongresie socjalistycznym w Chur w październiku 1881 r., jednak niebawem zaprzestało działalności.

LiteraturaEdytuj

Józef Buszko, Narodziny ruchu socjalistycznego na ziemiach polskich. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1967, s. 135-139