Socrates-Erasmus – fragment pakietu programów edukacyjnych Socrates II Komisji Europejskiej, który ma na celu podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w szkołach wyższych. Początkowo programy Socrates i Erasmus funkcjonowały oddzielnie, jednak od 1995 r., program Erasmus został włączony do całego pakietu Socrates. Program Erasmus został uruchomiony w krajach Unii Europejskiej w 1987 r.

Erasmus to akronim od European Region Action Scheme for the Mobility of University Students (Schemat Akcji Komisji Europejskiej Mobilności Studentów Szkół Wyższych), nawiązujący do niderlandzkiego filozofa Erazma z Rotterdamu, który fundował wybranym studentom koszty podróży po Europie.

W Polsce w programie mogą uczestniczyć wszystkie państwowe i niepaństwowe uczelnie wyższe wpisane do rejestru MNiSW, które uzyskały od Komisji Europejskiej tzw. Kartę Uczelni Erasmusa. W lutym 2006 w programie tym uczestniczyły 193 uczelnie z terenu Polski.

W roku akademickim 2003/2004 z programów wymiany studentów skorzystało ponad 120 tysięcy osób ze wszystkich krajów uczestniczących w pakiecie. Zrealizowano 273 projekty wielostronne, z czego w 81 projektach uczestniczyły uczelnie polskie.

Działania realizowane przez uczelnie uczestniczące w programie:

  • wymiana studentów
  • wymiana nauczycieli akademickich
  • Europejski System Transferu Punktów (ECTS) – zaliczenie okresu studiów odbytego w uczelni partnerskiej
  • nowe programy nauczania przy udziale partnerskich uczelni
  • organizacja kursów intensywnych
  • udział w sieciach tematycznych Erasmusa

Państwa biorące udział w programie edytuj

W programie biorą udział:

Zobacz też edytuj

Linki zewnętrzne edytuj