Sole amonowe

każda sól, która zawiera przynajmniej jeden kation amonowy

Sole amonowe, sole amoniowe[a] − sole zawierające kationy amonowe NH+4 i aniony dowolnych reszt kwasowych.

Azotan amonu, NH4NO3

Przykłady:

Uwagi edytuj

  1. Zwyczajowo solami amoniowymi nazywa się organiczne sole amonowe, w których co najmniej jeden atom wodoru przy atomie azotu jest zastąpiony podstawnikiem (największe znaczenie mają czwartorzędowe sole amoniowe).