Sole tlenowych kwasów chloru

każda sól pochodząca od jednego z kwasów chloru

Sole tlenowych kwasów chloruorganiczne i nieorganiczne związki chemiczne, sole 4 tlenowych kwasów chloru. Są silnymi utleniaczami, ogrzewane wobec reduktorów mogą rozkładać się wybuchowo. Są zwykle dobrze rozpuszczalne w wodzie. Wraz ze zwiększającą się wartościowością atomu centralnego zmniejszają się właściwości utleniające związku.

SystematykaEdytuj

Zestawienie soli tlenowych kwasów chloru
Wzór anionu Nazwa systematyczna IUPAC (addytywna) Nazwa półsystematyczna Nazwa Stocka Opis
ClO
chlorydooksygeniany(1−) podchloryny chlorany(I) Sole kwasu podchlorawego HClO, nietrwałe. Silne utleniacze. Stosowane do dezynfekcji i jako środki bielące.
ClO
2
dioksydochlorany(1−) chloryny chlorany(III) Sole kwasu chlorawego HClO
2
. Trwalsze od podchlorynów, stosowane jako środki bielące.
ClO
3
trioksydochlorany(1−) chlorany chlorany(V) Sole kwasu chlorowego HClO
3
. Słabsze utleniacze niż podchloryny i chloryny. Stosowane do wyrobu zapałek, fajerwerków i materiałów wybuchowych.
ClO
4
tetraoksydochlorany(1−) nadchlorany chlorany(VII) Sole kwasu nadchlorowego HClO
4
. Najsłabsze utleniacze z całego szeregu chloranów, używane do wyrobu materiałów wybuchowych. Nadchloran potasu, rubidu, cezu i amonu to jedne z nielicznych słabo rozpuszczalnych soli zawierających te kationy.

Nazwy w systemie Stocka są stosowane w polskim szkolnictwie. IUPAC zaleca stosowanie nazw systemetycznych, jednak akceptuje też nazwy półsystematyczne[1].

PrzypisyEdytuj