Soliterka (egoistka, dezobliżantka; fr. désobligente) – mała kareta na jedną osobę. Pojazd konny przeznaczony na krótkie trasy i do spacerów. Modny w 2 połowie XVIII wieku.