Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie (SKOK Wołomin) – była polska instytucja finansowa z siedzibą w Wołominie, która swoją działalność opierała na zasadzie spółdzielczości.

SKOK Wołomin rozpoczął działalność 1 września 1999[1]. Na początku 2014 r. SKOK Wołomin posiadał 102 placówki na terenie 10 województw, obsługując ponad 79 tysięcy członków[1].

5 listopada 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustanowiła w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie zarząd komisaryczny[2].

W dniu 10 grudnia 2014 Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o zawieszeniu z dniem 11 grudnia 2014 r. działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie i wystąpieniu w dniu 12 grudnia 2014 r. do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z wnioskiem o ogłoszenie jej upadłości[3].

17 grudnia 2014 r. zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjął decyzję w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie[3]. Kwota stanowiąca sumę środków gwarantowanych przekazana na wypłaty środków gwarantowanych wyniosła 2 246 390 228 zł[3].

5 lutego 2015 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie. Przyczyną upadłości były m.in. nieprawidłowości przy udzielaniu wysokokwotowych kredytów rzutujących na jakość portfela kredytowego[4][5].

19 marca 2015 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zmienił sposób prowadzenia postępowania upadłościowego SKOK Wołomin z możliwości zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku SKOK Wołomin[6].

PrzypisyEdytuj

  1. a b SKOK Wołomin miał 83 mln zł zysku netto w 2013 r., wzrost o 176 proc.. Forsal.pl, 28 kwietnia 2014. [dostęp 2018-12-06].
  2. Komunikat w sprawie ustanowienia zarządcy komisarycznego w SKOK Wołomin, Komisja Nadzoru Finansowego.
  3. a b c Uchwała nr 105/DGD/2014 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 17 grudnia 2014 r.. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, 17 grudnia 2014. [dostęp 2018-12-06].
  4. Ogłoszenie przez Sąd upadłości SKOK w Wołominie, Komisja Nadzoru Finansowego.
  5. Harmonogram działań KNF w sprawie SKOK Wołomin, Komisja Nadzoru Finansowego.
  6. FN1.054.16.2015.1.CQM, Minister Finansów.