Łotewska Socjalistyczna Republika Radziecka (1918–1920) – Inne języki