Śnięty Mikołaj 3: Uciekający Mikołaj – Inne języki