Światowy Alians Kościołów Reformowanych – Inne języki