1 Korpus Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR – Inne języki