233 Rezerwowa Dywizja Pancerna (III Rzesza) – Inne języki