2 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego – Inne języki