4-Morfolino-2,2-difenylomaślan etylu – Inne języki