Admirałowie floty Związku Radzieckiego – Inne języki