Aleksiej Nasiedkin (funkcjonariusz NKWD) – Inne języki