Anonymi descriptio Europae Orientalis – Inne języki