Błędne koło (obraz Jacka Malczewskiego) – Inne języki