Białoruskie Zjednoczenie Chrześcijańsko-Demokratyczne (Polska) – Inne języki