Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1932 – Inne języki