Brytyjskie Stowarzyszenie Astronomiczne – Inne języki