Bułgarski Ludowy Związek Chłopski im. Nikoły Petkowa – Inne języki