Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” – Inne języki