Chrześcijańska Demokracja (koalicja) – Inne języki