Dekanat rohaczowski (eparchia homelska i żłobińska) – Inne języki