Deklaracja praw człowieka i obywatela – Inne języki