Doniecka Obwodowa Administracja Państwowa – Inne języki