Eparchia berlińska i niemiecka (Rosyjski Kościół Prawosławny) – Inne języki