Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Inne języki