Hipoteza liczb pierwszych bliźniaczych – Inne języki