Instytut Etnologii i Antropologii Społecznej Słowackiej Akademii Nauk – Inne języki