Instytut Językoznawstwa im. Ludovita Štura Słowackiej Akademii Nauk – Inne języki