Języki rdzenne malajsko-polinezyjskie – Inne języki