Jan Kamieniecki (hetman polny koronny) – Inne języki