Janusz Radziwiłł (kasztelan wileński) – Inne języki